Biểu phí tài khoản số đẹp TPBank cập nhật mới nhất năm 2021

Hiện nay, ngân hàng TPBank đang triển khai đến khách hàng “Chọn số tài khoản, trọng chất riêng”. Cho phép khách hàng tự do lựa chọn tài khoản số đẹp theo nhu cầu thể khẳng định đẳng cấp và thể hiện cá tính, “chất” riêng của bản thân. Với mong muốn khách hàng hiện tại và khách hàng mới của TPBank tiếp cận dễ dàng tài khoản số đẹp của ngân hàng với chi phí ưu đãi nhất, TPBank còn miễn phí mở tài khoản số đẹp mới một số loại tài khoản. Nhưng với các loại tài khoản theo quy tắc TPBank có mức phí mở đa dạng từ 1.000.000 – 50.000.000 VND. Cụ thể biểu phí tài khoản số đẹp TPBank sẽ được thongtinnganhang.com.vn chia sẻ qua bài viết dưới đây.

Biểu phí tài khoản số đẹp TPBank

Biểu phí tài khoản số đẹp TPBank được quy định riêng cho mỗi sản phẩm mà ngân hàng triển khai như sau:

  • Tài khoản số đẹp theo quy tắc cụ thể có mức giá: 1.000.000 VND – 50.000.000 VND
  • Tài khoản số đẹp theo ngày tháng năm sinh có mức giá: 1.000.00 VND
  • Tài khoản số đẹp TPBank không theo quy tắc trên: 1.000.000 VND
  • Tài khoản số đẹp ngoại tệ TPBank: 50 – 2,500 USD (hoặc ngoại tệ tương đương)

Biểu phí tài khoản số đẹp TPBank

Biểu phí tài khoản số đẹp TPBank

Phí quản lý tài khoản số đẹp ngân hàng TPBank

Danh mục Biểu phí
Phí duy trì tài khoản – Quản lý tài khoản: 8.000 VND/tháng

– Tài khoản không hoạt động trong 6 tháng: 5.000 VND/tháng

– Phí duy trì tài khoản trong 03 tháng dùng: Theo thỏa thuận (tối thiểu 2.000 VND, tối đa 10.000.000 VND)

Phí đóng tài khoản – Đóng tài khoản trong 12 tháng tính từ ngày mở: 20.000 VND

– Đóng tài khoản không còn hoạt động: Toàn bộ số tiền còn dư trong tài khoản trong thời điểm đóng

Sao kê tài khoản theo yêu cầu – Các giao dịch trong 12 tháng: 20.000 VND/lần

– Các giao dịch phát sinh trên 12 tháng: 50.000 VND/lần

– Gửi chuyển phát nhanh sao kê theo địa chỉ cụ thể: 30.000 VND/lần

Trích lục chứng từ  – Phát sinh trong 01 tháng: 20. VND/chứng từ

– Phát sinh trên 1 tháng: 50.000 VND/chứng từ

– Phát sinh của tài khoản thanh toán đã khóa: 100.000 VND/chứng từ

Biểu phí giao dịch tài khoản đẹp ngân hàng TPBank

Biểu phí tài khoản số đẹp của TPBank được quy định như sau:

Danh mục Biểu phí
Gửi tiền mặt vào tài khoản – Cùng tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản: Miễn phí

– Khác tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản:

  • Số tiền <100 triệu: Miễn phí
  • Số tiền >100 triệu: 0,015% giá trị số tiền giao dịch (tối đa 900.000 VND)
Rút tiền từ tài khoản – Cùng tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản: Miễn phí

– Khác tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản:

  • Số tiền <100 triệu: 20.000 VND
  • Số tiền >100 triệu: 0,03% giá trị số tiền giao dịch (tối đa 900.000 VND)

Phí mở số tài khoản đẹp ngoại tệ TPBank

Danh mục Biểu phí
Phí mở tài khoản – Miễn phí mở tài khoản

– Phí chọn số tài khoản đẹp 50 – 2,500 USD (hoặc ngoại tệ tương đương

Phí duy trì tài khoản – Tài khoản thường xuyên hoạt động: Miễn phí

– Tài khoản không hoạt động 06 tháng: 1 USD/tháng

– Phí duy trì số dư tối thiểu: 2 USD/tháng

Đóng tài khoản trong 12 tháng tính từ ngày mở 2 USD
Sao kê tài khoản theo yêu cầu – Các giao dịch trong 12 tháng: 2 USD/lần

– Các giao dịch phát sinh trên 12 tháng: 5 USD/lần

– Xác nhận số dư (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt): 5 USD/3 bản; 1 USD/cho các bản tiếp theo

Gửi tiền mặt vào tài khoản – USD:

  • Giá từ >50 USD: 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 2 USD)
  • Giá từ <50 USD: 0,25% giá trị giao dịch (2 USD)

– EUR: 0,25% giá trị giao dịch (2 eur)

– Các loại ngoại tệ khác: 0,4% giá trị giao dịch

Rút tiền mặt từ tài khoản ngoại tệ – Lấy tiền mặt VND áp dụng cho tỷ giá mua chuyển khoản ngoại tệ công bố tại thời điểm giao dịch): Miễn phí

– Lấy tiền mặt là ngoại tệ (USD, EUR, JPY, AUD,…): 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 2 USD)

– Rút tiền mặt từ tài khoản ngoại tệ khác tỉnh, thành phố mở tài khoản: 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 2 USD)

Trên đây là biểu phí tài khoản số đẹp TPBank được chúng tôi cập nhật mới nhất năm 2021. Các mức phí trên chưa bao gồm thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) và biểu phí sẽ có sự thay đổi theo mỗi thời kỳ. Để được hỗ trợ khách hàng có thể liên hệ đến hotline của TPBank là 1900 58 58 85..