Ngân hàng Maritimebank (MSB) hiện đang triển khai rất nhiều sản phẩm gửi tiết kiệm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Vậy lãi suất gửi tiết kiệm Maritimebank hiện tại là bao nhiêu?

Lãi suất tiết kiệm VND của MSB

Kỳ hạn

 

Lãi suất cao nhất Định kỳ sinh lời

 

Trả lãi ngay

 

Ong Vàng

 

Măng Non

 

HĐ tiền gửi

 

Dưới 50 triệu Từ 50 triệu – dưới 500 triệu Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ Từ 1 tỷ trở lên
Rút trước hạn 0
01 tháng  3.95  3.95  3.95  3.95    3.75      3.95
02 tháng  3.95  3.95  3.95  3.95  3.85  3.85      3.95
03 tháng  3.95  3.95  3.95  3.95  3.85  3.85  3.95  3.95  3.95
04 tháng  3.95  3.95  3.95  3.95  3.85  3.85  3.95  3.95  3.95
05 tháng  3.95  3.95  3.95  3.95  3.85  3.85  3.95  3.95  3.95
06 tháng  5.80  5.85  5.90  6.00  5.80  5.60  5.90  5.90  5.80
07 tháng  5.80  5.85  5.90  6.00  5.80  5.60  5.90  5.90  5.80
08 tháng  5.80  5.85  5.90  6.00  5.80  5.60  5.90  5.90  5.80
09 tháng  5.90  6.00  6.10  6.20  5.80  5.60  5.90  5.90  5.80
10 tháng  5.90  6.00  6.10  6.20  5.80  5.60  5.90  5.90  5.90
11 tháng  5.90  6.00  6.10  6.20  5.80  5.60  5.90  5.90  5.90
12 tháng  5.90  6.00  6.10  6.20  5.80  5.60  5.90  5.90  5.90
13 tháng  5.90  6.00  6.10  6.20  5.80  5.60  5.90  5.90  5.90
15 tháng  6.00  6.10  6.20  6.30  5.90  5.60  6.00  6.00  6.00
18 tháng  6.10  6.20  6.30  6.40  5.90  5.60  6.00  6.00  6.10
24 tháng  6.30  6.35  6.40  6.50  5.90  5.60  6.00  6.00  6.30
36 tháng  6.30  6.35  6.40  6.50  5.90  5.60  6.00  6.00  6.30
04-15 năm                6.00  

Lãi suất gửi tiết kiệm online MSB

Kỳ hạn

 

Lãi suất cao nhất Định kỳ sinh lời

 

Trả lãi ngay

 

Ong Vàng

 

Dưới 50 triệu Từ 50 triệu – dưới 500 triệu Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ Từ 1 tỷ trở lên
Rút trước hạn 0
01 tháng  4.25  4.25  4.25  4.25    4.05  
02 tháng  4.25  4.25  4.25  4.25  4.15  4.15  
03 tháng  4.25  4.25  4.25  4.25  4.15  4.15  3.95
04 tháng  4.25  4.25  4.25  4.25  4.15  4.15  3.95
05 tháng  4.25  4.25  4.25  4.25  4.15  4.15  3.95
06 tháng  6.30  6.35  6.40  6.50  6.30  6.10  5.90
07 tháng  6.30  6.35  6.40  6.50  6.30  6.10  5.90
08 tháng  6.30  6.35  6.40  6.50  6.30  6.10  5.90
09 tháng  6.40  6.50  6.60  6.70  6.30  6.10  5.90
10 tháng  6.40  6.50  6.60  6.70  6.30  6.10  5.90
11 tháng  6.40  6.50  6.60  6.70  6.30  6.10  5.90
12 tháng  6.40  6.50  6.60  6.70  6.30  6.10  5.90
13 tháng  6.40  6.50  6.60  6.70  6.30  6.10  5.90
15 tháng  6.50  6.60  6.70  6.80  6.40  6.10  6.00
18 tháng  6.60  6.70  6.80  6.90  6.40  6.10  6.00
24 tháng  6.80  6.85  6.90  7.00  6.40  6.10  6.00
36 tháng  6.80  6.85  6.90  7.00  6.40  6.10  6.00

lai-suat-ngan-hang-maritimebank-2.1jpg

Khách hàng đang gửi tiền tại MSB

Lãi suất gửi tiết kiệm ngoại tệ Maritimebank

Với tiền gửi là USD, hiện Maritimebank đang áp dụng mức lãi suất là 0%/năm với tất cả các kỳ hạn gửi tiền. Còn với các đồng ngoại tệ khác, mức lãi suất được quy định như sau:

Kỳ hạn EUR GBP CAD AUD JPY

SGD

1 tháng 0.20 0.15 0.30 1.50 0.15 0.15
2 tháng 0.30 0.15 0.40 1.60 0.15 0.15
3 tháng 0.40 0.20 0.50 1.70 0.20 0.20
6 tháng 0.40 0.20 0.50 1.70 0.20 0.20
12 tháng 0.40 0.20 0.50 1.70 0.20 0.20

So với nhiều ngân hàng thì lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Maritimebank khá cao. Vì vậy, nếu bạn đang có dự định gửi tiết kiệm thì Maritimebank là địa chỉ tin cậy để bạn lựa chọn.