Lãi suất ngân hàng NCB 2018 đối với hình thức gửi tiết kiệm rất được người gửi quan tâm. Đối với các gói sản phẩm mới và tiện ích hấp dẫn, lãi suất chính là yếu tố quyết định sự chọn lựa của khách hàng.

1. Gửi tiết kiệm với dưới 200 triệu

 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng;  Lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng;  Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng;  Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng;  Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

2. Gửi tiết kiệm từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng

 • Gửi tiết kiệm  trong kỳ hạn 1 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 5%
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6; Lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng;  Lãi suất tiết kiệm bằng 6,6 %
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn15 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

>> Tìm hiểu ngay: Lãi suất gửi tiết kiệm của tất cả các ngân hàng hiện nay để có sự lựa chọn phù hợp với mình.

Lãi suất ngân hàng NCB 2018

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng NCB 2018

3. Gửi tiết kiệm trên 1 tỷ đồng

 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 5,9%
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%
 • Gửi tiết kiệm  trong kỳ hạn 18 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng; Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

4. Tính năng và tiện ích gửi tiết kiệm

Tiền gửi có kì hạn đối với doanh nghiệp

 • Loại tiền gửi: VND, USD
 • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND
 • Hình thức gửi tiền: gửi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Phương thức lĩnh lãi: lĩnh lãi đầu kỳ, cuối kỳ, định kỳ
 • Rút trước hạn: Cho phép rút trước hạn từng phần, toàn bộ
 • Quay vòng: Cho phép lãi nhập gốc và quay vòng sang kỳ hạn tiếp theo khi đáo hạn
 • Được lựa chọn kỳ hạn gửi, kỳ hạn trả lãi phù hợp với kế hoạch tài chính của khách hàng
 • Có thể gửi và rút vốn gốc bất cứ điểm giao dịch nào của NCB
 • Được sử dụng số dư tiền gửi để bảo đảm cho khoản vay vốn hoặc bảo lãnh các nghĩa vụ của bên thứ ba
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng
 • Các dịch vụ hỗ trợ: Mobile Banking, Internet Banking.

Tiền gửi không kì hạn đối với cá nhân

 • Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn
 • Loại tiền gửi: VNĐ/USD
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000VNĐ/ 100 USD
 • Phương thức lĩnh lãi: Tiền lãi được trả vào ngày 26 hàng tháng và tự động ghi có vào tài khoản không kỳ hạn.

>> Tìm hiểu thông tin về lãi suất ngân hàng Liên Việt năm 2018.

Lãi suất ngân hàng NCB 2018

Gửi tiết kiệm NCB 2018 nhiều ưu đãi

5. Các chương trình ưu đãi

Gói tiết kiệm Mẹ yêu con: Với mục đích chuẩn bị cho tương lai của con bằng một kế hoạch tài chính an toàn ngay từ bây giờ, ngân hàng NCB đưa ra gói tiết kiệm Mẹ yêu con. Đặc điểm gói tiết kiệm:

Gói tiết kiệm Kỳ hạn Quyền chọn: Dành cho người có kế hoạch tài chính, có nguồn tiền nhàn rỗi luôn được đầu tư để kinh doanh hoặc gửi vào ngân hàng để dự phòng và có nhu cầu lĩnh lãi theo số ngày thực gửi, hãy lựa chọn sản phẩm “Tiết kiệm Quyền chọn” của NCB.

Hy vọng với các thông tin trên sẽ hỗ trợ được khách hàng trong việc lựa chọn thời điểm gửi và kì hạn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng NCB sao cho có nhiều lợi ích và lãi suất cao.