Gửi tiết kiệm luôn là giải pháp tích lũy được ưa chuộng nhất hiện nay. Vietcombank là một trong những địa chỉ tin cậy được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Bài viết sẽ cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank mới nhất hiện nay để khách hàng lựa chọn.

Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank

Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân

Hiện nay, Vietcombank đang áp dụng mức lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân như sau:

Lãi suất gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất gửi tiết kiệm dành cho doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Các sản phẩm gửi tiết kiệm Vietcombank

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Vietcombank hiện đang triển khai rất nhiều sản phẩm gửi tiết kiệm. Cụ thể như sau:

  • Tiết kiệm trả lãi sau: Loại tiền gửi là VND, USD, EUR, GBP, AUD và ngoại tệ khác quy định từng thời kỳ. Kỳ hạn gửi tối đa là 60 tháng. Ngân hàng Vietcombank sẽ tự động gia hạn kỳ hạn mới nếu khách hàng không đến lĩnh gốc/lãi vào ngày đến hạn.
  • Tiết kiệm lãi trả trước: Loại tiền gửi là VND, USD, EUR. Kỳ hạn gửi tiền là 1, 3, 6, 12, 18, 24 tháng. Khách hàng sẽ được nhận lãi vào đầu kỳ.
  • Tiết kiệm trả lãi định kỳ: Loại tiền gửi là VND, USD, EUR. Với sản phẩm này, Vietcombank quy định số tiền gửi tối thiểu là 30.000.000 VND/2.000 USD/2.000 EUR. Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn gửi tiền là 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60 tháng. Chu kỳ trả lãi là hàng tháng/quý.
  • Tiết kiệm tự động: Loại tiền gửi là VND, USD. Số tiền gửi tối thiểu là 1.000.000 VND/100 USD, kỳ hạn gửi tối đa là 60 tháng. Khách hàng có thể sử dụng tài khoản nguồn để trích nợ số tiền chuyển (Tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc tài khoản chuyên dùng huy động tiết kiệm không kỳ hạn).
  • Tích lũy kiều hối: Loại tiền gửi là USD, kỳ hạn gửi tiền là 1 tháng. Khách hàng sẽ được nhận lãi vào cuối kỳ.
  • Tiền gửi trực tuyến: Loại tiền gửi là VND, số tiền gửi tối thiểu là 3.000.000 đồng. Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn gửi tiền là: 14 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng. Sử dụng tài khoản thành toán tiền VND để trích tiền về tài khoản tiết kiệm.

Nhiều khách hàng đến Vietcombank để gửi tiết kiệm

Nhiều khách hàng đến Vietcombank để gửi tiết kiệm

Như vậy, lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank khá hấp dẫn trên thị trường hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu gửi tiết kiệm để tích lũy cho tương lai thì Vietcombank cũng là một gợi ý tốt dành cho bạn.