Là một trong những hệ thống ngân hàng lớn mạnh và uy tín nhất nước ta hiện nay, lãi suất ngân hàng Vietinbank được nhận xét là ít có sự biến động và tạo sự an tâm cho người gửi. Cùng tìm hiểu về lãi suất gửi tiết kiệm tai VietinBank trong bài viết dưới đây.

Lãi suất gửi tiết kiệm VietinBank

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VietinBank hiện nay như sau:

Kỳ hạn Trần lãi suất huy động (%/năm)
Khách hàng Cá nhân Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)
VND USD EUR VND USD EUR
 Không kỳ hạn 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
 Dưới 1 tháng 0,20 0,00  – 0,20 0,00  –
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng  3,70 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng  3,70 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng  4,00 0,00 0,10 4,00 0,00 0,10
 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng  4,00 0,00 0,10 4,00 0,00 0,10
 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng  4,00 0,00 0,10 4,00 0,00 0,10
 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng  4,40 0,00 0,10 4,40 0,00 0,10
 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng  4,40 0,00 0,10 4,40 0,00 0,10
 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng  4,40 0,00 0,10 4,40 0,00 0,10
 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng  4,60 0,00 0,10 4,60 0,00 0,10
 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng  4,60 0,00 0,10 4,60 0,00 0,10
 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng  4,60 0,00 0,10 4,60 0,00 0,10
12 tháng 6,00 0,00 0,20 5,50 0,00 0,20
 Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng  6,00 0,00 0,20 5,50 0,00 0,20
 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng  6,00 0,00 0,20 5,50 0,00 0,20
 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 6,00 0,00 0,20 5,50 0,00 0,20
36 tháng 6,00 0,00 0,20 5,50 0,00 0,20
Trên 36 tháng 6,00 0,00 0,20 5,50 0,00 0,20

Lưu ý: Mức lãi suất trên có thể được điều chỉnh theo chính sách huy động vốn của ngân hàng VietinBank trong từng thời kỳ. Vì vậy khách hàng nên cập nhật thường xuyên để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Khách hàng đến gửi tiện tại VietinBank

Khách hàng đến gửi tiện tại VietinBank

Các sản phẩm gửi tiết kiệm tại VietinBank

Hiện nay VietinBank đang triển khai một số sản phẩm gửi tiết kiệm như sau:

  • Tiết kiệm có kỳ hạn: Loại tiền gửi là VND, USD, EUR, số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND, 10 USD, 10 EUR. Kỳ hạn gửi tiền đa dạng từ 01 tuần, 01 tháng, 02 tháng… đến 60 tháng
  • Tiết kiệm không kỳ hạn: Khách hàng có thể tất toán tài khoản tiết kiệm bất cứ khi nào. Loại tiền gửi là  VND, USD, EUR, số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND, 10 USD, 10 EUR.
  • Tiết kiệm đa kỳ hạn: Loại tiền gửi là VND, số tiền gửi tối thiểu: 10,000,000 VNĐ. Kỳ hạn gửi tiền đa dạng 9, 12, 18, 24 tháng. Khách hàng được chủ động lựa chọn các kỳ hạn rút tiền trong kỳ hạn gốc ngay tại thời điểm gửi tiền.
  • Tiết kiệm tích lũy: Loại tiền gửi VND, USD, kỳ hạn gửi tiền là 1 năm; 2 năm; 3 năm; 5 năm; 10 năm. Định kỳ gửi tiền 1 tháng/lần, số tiền gửi định kỳ tối thiểu là 100.000VNĐ/10 USD. Khách hàng không được nộp tiền tại định kỳ cuối cùng.
  • Tiết kiệm online: Loại tiền gửi là VND, kỳ hạn đa dạng từ 1 đến 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu là 1.000.000 VNĐ. Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến có kỳ hạn 3 tháng trở lên sẽ được cộng biên độ lãi suất 0,15%/năm so với lãi suất huy động tiền gửi VND thông thường tại quầy.

Các sản phẩm gửi tiết kiệm tại VietinBank rất đa dạng

Các sản phẩm gửi tiết kiệm tại VietinBank rất đa dạng

Trên đây là những cập nhật mới nhất về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VietinBank. Khi thực hiện gửi tiết kiệm, bạn nên hỏi rõ nhân viên chi nhánh về lãi suất cũng như loại hình gửi phù hợp với nhu cầu của mình nhất.