Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đưa ra mức lãi suất khá cao và hấp dẫn cùng nhiều kỳ hạn gửi tiền linh hoạt để khách hàng lựa chọn. Vậy lãi suất gửi tiết kiệm ABBank hiện tại là bao nhiêu?

Lãi suất gửi tiết kiệm ABBank

Với mỗi sản phẩm ABBank có những quy định riêng về lãi suất gửi tiết kiệm. Cụ thể như sau:

Lãi suất Tiết kiệm chọn ngày linh hoạt

Kỳ hạn

Lãi suất VND

(%/năm)

07 ngày – 13 ngày

0.20

14 ngày – 20 ngày

0.20

21 ngày – 29 ngày

0.20

30 ngày – 58 ngày

3.95

59 ngày – 88 ngày

3.95

89 ngày – 119 ngày

3.95

120 ngày –149 ngày

3.95

150 ngày – 180 ngày

3.95

181 ngày – 211 ngày

6.30

212 ngày – 241 ngày

6.30

242 ngày – 272 ngày

6.30

273 ngày – 302 ngày

6.50

303 ngày – 333 ngày

6.50

334 ngày – 364 ngày

6.50

365 ngày – 392 ngày

7.00

Lãi suất Tiết kiệm bậc thang

Lãi suất “Tiết kiệm bậc thang” áp dụng từ ngày 09/07/2020

Kỳ hạn

Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Từ 1 triệu đồng đến dưới
100 triệu đồng

Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng

Từ 3 tỷ đồng

trở lên

01 tháng

3.95

3.95

3.95

3.95

3.95

02 tháng

3.95

3.95

3.95

3.95

3.95

03 tháng

3.95

3.95

3.95

3.95

3.95

05 tháng

3.95

3.95

3.95

3.95

3.95

06 tháng

6.30

6.30

6.30

6.35

6.40

07 tháng

6.30

6.30

6.30

6.35

6.40

09 tháng

6.50

6.50

6.50

6.55

6.60

10 tháng

6.50

6.50

6.50

6.55

6.60

12 tháng

7.00

7.00

7.00

7.05

7.10

18 tháng

7.30

7.30

7.30

7.35

7.40

24 tháng

7.30

7.30

7.30

7.35

7.40

36 tháng

7.30

7.30

7.30

7.35

7.40

Lãi suất tiết kiệm VND

Kỳ hạn

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi hàng quý

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi trước

Không kỳ hạn

0.20

01 tuần

0.20

02 tuần

0.20

03 tuần

0.20

01 tháng

3.95

3.94

02 tháng

3.95

3.94

3.92

03 tháng

3.95

3.94

3.91

04 tháng

3.95

3.93

3.90

05 tháng

3.95

3.92

3.89

06 tháng

6.30

6.25

6.22

6.11

07 tháng

6.30

6.20

6.08

08 tháng

6.30

6.19

6.05

09 tháng

6.50

6.40

6.36

6.20

10 tháng

6.50

6.35

6.17

11 tháng

6.50

6.33

6.13

12 tháng

7.00

6.82

6.78

6.54

13 tháng

8.30 (*)

15 tháng

7.20

6.95

6.91

6.61

18 tháng

7.30

6.99

6.95

6.58

24 tháng

7.30

6.87

6.83

6.37

36 tháng

7.30

6.66

6.62

5.99

48 tháng

7.30

6.46

6.42

5.65

60 tháng

7.30

6.27

6.24

5.35

 

Nhiều khách hàng đến ABBank để gửi tiền

Nhiều khách hàng đến ABBank để gửi tiền

Lãi suất tiết kiệm Tích luỹ cho tương

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

VND

USD

06 tháng

6.30

0.00

09 tháng

6.50

0.00

01 năm

6.50

0.00

02 năm

6.50

0.00

03 năm

6.50

0.00

04 năm

6.50

0.00

05 năm

6.50

0.00

06 năm

6.50

0.00

07 năm

6.50

0.00

08 năm

6.50

0.00

09 năm

6.50

0.00

10 năm

6.00

0.00

15 năm

6.00

0.00

20 năm

6.00

0.00

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên

  • Đối với VND: Áp dụng theo biểu lãi suất tiết kiệm VND
  • Đối với USD: Áp dụng theo biểu lãi suất tiết kiệm USD.

Lãi suất tiết kiệm USD

Lãi suất là 0%/năm áp dụng với tất cả các kỳ hạn gửi tiền và các phương thức lĩnh lãi.

Công thức tính lãi suất gửi tiết kiệm ABBank

Theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN ngày 29/09/2017, cơ sở tính lãi sẽ tính trên 365 ngày trong 1 năm, thay vì 360 ngày như trước đó, bắt đầu áp dụng kể từ 01/01/2018. Theo đó, công thức tính lãi khi gửi tiền tại ABBank hiện nay như sau:

Số tiền tính lãi của 1 ngày:

Số tiền lãi ngày = Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi (năm)/365

Trong đó, số tiền lãi của cả kỳ tính lãi bằng tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn 1 ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

Số tiền lãi = ∑(Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365

Ví dụ: Bạn gửi tiết kiệm 10.000.000 đồng tại ABBank với lãi suất là 6%/năm.

Số tiền lãi 1 ngày = 10.000.000 x 6%/365 = 1.644 đồng.

Gửi tiết kiệm ABBank để tích lũy cho tương lai

Gửi tiết kiệm ABBank để tích lũy cho tương lai

Như vậy mức lãi suất gửi tiết kiệm tại ABBank khá cạnh tranh.Vì vậy nếu bạn đang có nhu cầu gửi tiền để sinh lời an toàn thì ABBank cũng là một gợi ý tốt.