Ngân hàng Đông Á là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm. Vậy lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Đông Á hiện tại là bao nhiêu?

Lãi suất gửi tiết kiệm VNĐ Đông Á mới nhất

Với kỳ hạn gửi tiền khác nhau, lãi suất gửi tiết kiệm Đông Á cũng có sự khác biệt. Cụ thể:

Kỳ hạn Lãnh lãi hàng tháng Lãnh lãi hàng quý Lãnh lãi cuối kỳ
1 tuần 0,20
2 tuần 0,20
3 tuần 0,20
1 tháng 4,25
2 tháng 4,24 4,25
3 tháng 4,24 4,25
4 tháng 4,23 4,25
5 tháng 4,22 4,25
6 tháng 6,71 6,74 6,80
7 tháng 6,98 7,10
8 tháng 6,96 7,10
9 tháng 7,03 7,07 7,20
10 tháng 7,01 7,20
11 tháng 6,99 7,20
12 tháng 7,16 7,20 7,40
13 tháng 7,23 7,50
18 tháng 7,22 7,27 7,60
24 tháng 7,10 7,14 7,60
36 tháng 6,87 6,91 7,60

Lãi suất tiết kiệm Silk + Đông Á

Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ
1 tháng 4,25
2 tháng 4,25
3 tháng 4,25
4 tháng 4,25
5 tháng 4,25
6 tháng 6,80
7 tháng 7,10
8 tháng 7,10
9 tháng 7,20
10 tháng 7,20
11 tháng 7,20
12 tháng 7,40
13 tháng 7,50
15 tháng 7,60
18 tháng 7,60
24 tháng 7,60
36 tháng 7,60

Tùy theo số tiền gửi của khách hàng, biên độ cộng thêm theo số tiền gửi như sau:

Kỳ hạn gửi tối thiểu từ 6 tháng trở lên lãi cuối kỳ:

Số tiền gửi Biên độ (%/năm)
Từ 10 triệu đồng đến nhỏ hơn 100 triệu đồng  0,04
Từ 100 triệu đồng đến nhỏ hơn 500 triệu đồng  0,06
Từ 500 triệu đồng đến nhỏ hơn 1 tỷ đồng  0,08
Từ 1 tỷ trở lên 0,10

Lãi suất tiết kiệm Ưu việt VND Đông Á

Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ
1 tháng 4,25
2 tháng 4,25
3 tháng 4,25
4 tháng 4,25
5 tháng 4,25
6 tháng 6,80
7 tháng 7,10
8 tháng 7,10
9 tháng 7,20
10 tháng 7,20
11 tháng 7,20
12 tháng 7,40

Các sản phẩm gửi tiết kiệm tại Đông Á

Hiện nay Đông Á đang cung cấp các sản phẩm gửi tiết kiệm sau để khách hàng lựa chọn

  • Tiết kiệm cho tương lai: Là sản phẩm tiết kiệm tích lũy VNĐ. Theo đó, khách hàng được gửi tiền nhiều lần và đều đặn trong một khoảng thời gian nhất định có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm… Chỉ cần có 200.000 VNĐ là có thể mở sổ. 
  • Tiết kiệm Chắp cánh cho con yêu: Sổ tiết kiệm do con đứng tên và thuộc quyền sở hữu của con. Cha mẹ có quyền lựa chọn số tiền gửi và thời gian gửi và chỉ định ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán vào sổ tiết kiệm mỗi tháng.
  • Tiết kiệm không kỳ hạn VND: Khách hàng có quyền gửi tiền thêm, rút tiền một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi bất cứ khi nào. Số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 200.000 đồng.
  • Tiết kiệm có kỳ hạn VND: Kỳ hạn gửi tiền rất đa dạng: Từ 1 đến 3 tuần, từ 1 đến 13 tháng, 18, 24 và 36 tháng. Lãi suất không thay đổi trong suốt kỳ hạn gửi tiền.
  • Tiết kiệm có kỳ hạn ngoại tệ: Loại tiền gửi: USD, EUR, AUD, CAD… Kỳ hạn gửi tiền là 01, 02, 03, 06, 09, 12, 13, 18, 24, 36 và 60 tháng. Số dư tối thiểu duy trì tài khoản: 50 USD, 50 EUR…
  • Tiết kiệm không kỳ hạn ngoại tệ: Chỉ áp dụng với loại tiền gửi là USD. Số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50 USD.
  • Tiết kiệm Silk+: Loại tiền gửi là VND, kỳ hạn gửi tiền từ 1 năm đến 13 tháng, 15,18, 24, 36 tháng, số tiền tối thiểu duy trì tài khoản: 200.000 VND.
  • Tiết kiệm Trường An: Loại tiền gửi là VND, kỳ hạn gửi tiền đa dạng 6, 9, 12, 13, 15, 18, 24, 36 tháng. Số tiền tối thiểu duy trì tài khoản: 200.000 VND. 

lai-suat-tiet-kiem-tai-ngan-hang-dong-a-anh3

Khách hàng đến Đông Á để gửi tiền

Trên đây là thông tin mới nhất về lãi suất gửi tiết kiệm Đông Á. Nếu còn điều gì thắc mắc, vui lòng đăng ký để được tư vấn nhanh nhất.