Gửi tiết kiệm là hình thức đầu tư sinh lời được rất nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Eximbank cũng là một trong số ngân hàng đưa ra mức lãi suất khá cạnh tranh với sản phẩm gửi tiết kiệm. Nếu bạn có dự định gửi tiết kiệm tại ngân hàng Eximbank, hãy cập nhật lãi suất gửi tiền mà ngân hàng đưa ra để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm – Việt Nam đồng Eximbank

Với sản phẩm tiền gửi Việt Nam đồng, hiện tại Eximbank đang áp dụng mức lãi suất gửi tiền như sau:

Lãi suất tiết kiệm cá nhân Eximbank

Kỳ hạn

Lãnh lãi trước

 Lãnh lãi
hàng tháng

 Lãnh lãi
hàng quý

Lãnh lãi hàng 6 tháng
Lãnh lãi hàng năm

 Lãnh lãi
cuối kỳ

Không kỳ hạn

0,10

1 tuần

0,20

2 tuần

0,20

3 tuần

0,20

1 tháng

3,70

 

 

 

 

4,00

2 tháng

3,50

3,60

 

 

 

3,80

3 tháng

3,50

3,60

 

 

 

3,80

4 tháng

3,50

3,60

 

 

 

3,80

5 tháng

3,70

3,80

 

 

 

4,00

6 tháng

5,20

5,40

5,50

 

 

5,60

7 tháng

5,30

5,50

 

 

 

5,70

8 tháng

5,30

5,50

 

 

 

5,70

9 tháng

5,40

5,60

5,70

 

 

5,80

10 tháng

5,40

5,60

5,80

11 tháng

5,40

5,60

5,80

12 tháng

6,10

6,30

6,40

6,40

 

7,20

13 tháng

8,40

15 tháng

6,20

6,50

6,60

 

 

6,70

18 tháng

6,00

6,30

6,40

 

6,50

24 tháng

6,00

6,30

6,40

 

6,40

8,40

36 tháng

6,00

6,30

6,40

 

6,40

6,50

60 tháng

4,60

4,70

5,00

5,10

6,00

Lãi suất chương trình “Gửi vốn mới, tới nhận quà” Eximbank

Kỳ hạn

1 tháng 2 tháng 3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

15 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Lãi cuối kỳ

4,0

3,8

3,8

6,2

6,2

6,5

6,7

6,5

6,5

6,5

Lãi hàng tháng

 

3,6

3,6

6,0

6,0

6,3

6,5

6,3

6,3

6,3

Quà tặng

Cứ mỗi số tiền/ tài khoản sau, nhận 1 quà:

Bộ ly pha lê Italia hoặc Bàn là du lịch Lock&Lock

Lãi cuối kì
16 tỷ đồng
8 tỷ đồng

600 triệu đồng

500 triệu đồng

400 triệu đồng

200 triệu đồng

Lãi hàng tháng
4 tỷ đồng
4 tỷ đồng
Số lượng quà tặng tối đa
1 quà/ 1 tài khoản

1 tải khoản có thể nhận nhiều quà tặng nếu thỏa mức gửi

Mỗi khách hàng nhận tối đa 2 Bộ ly pha lê và 2 Bàn là du lịch.

Lưu ý: Để tham gia chương tình “Gửi vốn mới, tới nhận quà” của Eximbank, khách hàng cần đáp ứng được những điều kiện sau:

  • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 tháng
  • Có đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư tiền gửi tiết kiệm
  • Có đăng ký 2 dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking của Eximbank
  • Gửi vốn mới VNĐ tăng thêm so với tổng số dư tiền gửi, tiết kiệm VNĐ tại Eximbank vào cuối ngày 30/04/2020.

Lãi suất chương trình “tri ân khách hàng” của Eximbank

– Với kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng:

Kỳ hạn

1 tháng

2 tháng

3 tháng

Lãi cuối kỳ

4,0

3,8

3,8

Lãi hàng tháng

 

3,6

3,6

– Với kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng:

Kỳ hạn

1 tháng 2 tháng 3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

15 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Lãi cuối kỳ

4,0

3,8

3,8

6,2

6,2

6,5

6,7

6,5

6,5

6,5

Lãi hàng tháng

 

3,6

3,6

6,0

6,0

6,3

6,5

6,3

6,3

6,3

Quà tặng
Cứ mỗi số tiền/ tài khoản sau, nhận 1 Áo mưa có logo Eximbank
Lãi cuối kì
4 tỷ đồng
2 tỷ đồng
90 triệu đồng
60 triệu đồng
50 triệu đồng

40 triệu đồng

Lãi hàng tháng
1 tỷ đồng
1 tỷ đồng
Quà tặng
Cứ mỗi số tiền/ tài khoản sau, nhận 1 Dù có logo Eximbank
Lãi cuối kì
4 tỷ đồng
2 tỷ đồng
140 triệu đồng
100 triệu đồng
80 triệu đồng
60 triệu đồng
Lãi hàng tháng
1 tỷ đồng
1 tỷ đồng
Số lượng quà tặng tối đa
1 quà tặng/1 tài khoản
1 tài khoản có thể nhận nhiều quà tặng nếu thỏa mức gửi.
Mỗi khách hàng nhận tối đa 2 Áo mưa và 2 Dù.

Lưu ý: Khách hàng không được rút tiền trước hạn.

Khách hàng gửi tiền tại Eximbank

Khách hàng gửi tiền tại Eximbank

Lãi suất “Tiết kiệm Eximbank VIP”

1 tháng

2 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

KH VIP Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng
Lãnh lãi cuối kỳ

4,1

3,9

3,9

6,3

6,3

6,6

Lãnh lãi hàng tháng

3,7

3,7

6,1

6,1

6,4

Lưu ý: Khách hàng không được tất toán trước hạn dưới 30 ngày.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn tự chọn Eximbank

Kỳ hạn

1 – 2 tháng
(31 – 59 ngày)

2 – 3 tháng
(60 – 89 ngày)

3 – 4 tháng
(90 – 119 ngày)

6 – 7 tháng
(185 – 209 ngày)

9 – 10 tháng
(270 – 299 ngày)

Lãi cuối kỳ

4,0

3,8

3,8

6,2

6,2

Lãi hàng tháng

3,6

3,6

6,0

6,0

Kỳ hạn

12 – 13 tháng
(365 – 389 ngày)

15 – 16 tháng
(450 – 479 ngày)

18 – 19 tháng
(540 – 569 ngày)

24 – 25 tháng
(720 – 749 ngày)

36 – 37 tháng
(1080 – 1109 ngày)

Lãi cuối kỳ

6,5

6,7

6,5

6,5

6,5

Lãi hàng tháng

6,3

6,5

6,3

6,3

6,3

Lãi suất gửi tiết kiệm online Eximbank

Với sản phẩm gửi tiết kiệm online, khách hàng sẽ thực hiện gửi tiền trực tuyến trên Internet Banking, Mobile Banking của Eximbank. Sản phẩm này không chỉ mang đến cho khách hàng sự tiện lợi mà lãi suất mà Eximbank đang áp dụng rất cạnh tranh. Cụ thể:

Lãi suất tiền gửi online Eximbank

Kỳ hạn (Tháng)

1 T

2 T

3 T

6 T

9 T

12 T

15 T

18 T

24 T

36 T

Lãi cuối kỳ

4,25

4,25

4,25

6,35

6,35

6,65

6,8

6,6

6,6

6,6

Lãi hàng tháng

4,05

6,15

6,15

6,45

6,6

6,4

6,4

6,4

Lãi suất “Tiết kiệm online, quà hay đến nhà” của Eximbank

Kỳ hạn

6 tháng

9 tháng

12 tháng

15 tháng

18 tháng

24 tháng

Lãi cuối kỳ

6,35

6,35

6,65

6,8

6,6

6,6

Quà tặng

Cứ mỗi tài khoản có mức gửi tối thiểu sau, nhận 1 quà:

Bộ ly pha lê Italia

500 triệu đồng

400 triệu đồng

300 triệu đồng

180 triệu đồng

Bàn là du lịch Lock&Lock
Số lượng quà tặng tối đa

Tối đa 01 quà tặng/tài khoản.
Mở càng nhiều tài khoản, càng nhận nhiều quà.

Lãi suất “Gửi tiền online, nhận quà online” của Eximbank

Kỳ hạn

6 tháng

12 tháng

Lãi cuối kỳ

6,35

6,65

Mức gửi

Cứ mỗi số tiền/tài khoản sau, nhận 1 quà:

200 triệu đồng
100 triệu đồng
Quà tặng

1 phiếu quà tặng điện tử (E-voucher) Got it trị giá 100.000 đồng.
Không giới hạn số lượng quà tặng cho mỗi khách hàng.

Như vậy, lãi suất gửi tiết kiệm Eximbank khá cạnh tranh so với sản phẩm gửi tiền của các ngân hàng khác. Nếu bạn đang có dự định gửi tiết kiệm thì có thể tham khảo các sản phẩm của Eximbank để đưa ra lựa chọn tốt nhất.