Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm dao động từ 5% đến 6,8%; lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp dao động từ 4,9% đến 6,7%.

Ngân hàng TechcomBank đưa ra mức lãi suất khá hấp dẫn dành cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiết kiệm bằng VND.

1. Lãi suất của TechComBank đối với khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng TechcomBank bằng VND dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 0.5% đến 6.8%.

Trong đó, mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank trả theo hàng tháng dao động từ 5% đến 6.2%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm 5.09%; 3 tháng, lãi suất tiết kiệm 5.18%; 4 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5.27%; 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5.25%; 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5.63%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5.72%; 8 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5.7%; 9 tháng, lãi suất tiết kiệm 5.69%; 10 tháng, lãi suất tiết kiệm 5.87%, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6.02%; 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6.36%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6.58%; 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6.48%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm 6.2%.

Khi chọn gửi tiết kiệm tại Techcombank theo hình thức nhận lãi suất vào cuối kỳ, mức lãi suất tiết kiệm cuối kỳ sẽ dao động từ 0.5% đến 6.8%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm 5.1%; 3 tháng, lãi suất tiết kiệm 5.2%; 4 tháng và 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5.3%; 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5.7%.

Đồng thời, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng và 9 tháng đều nhận được mức lãi suất 5.8%; 10 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6%, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6.2%; 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6.6%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6.9%; 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6.9%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm 6.8%.

Hoặc Quý khách có thể tham khảo thêm lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng khác bằng cách đi theo đường Link này.

lai-suat-tiet-kiem-tai-ngan-hang-techcombank-anh1
                  Biểu đồ lãi suất gửi tiết kiệm ở TechcomBank đối với khách hàng cá nhân.

2. Lãi suất của TechComBank đối với khách hàng doanh nghiệp

Song song với mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, ngân hàng TechcomBank còn áp dụng mức lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Theo đó, mức lãi suất tiền gửi trả theo định kỳ hàng tháng tại Techcombank dao động từ 4,69% đến 6,49%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,69%; 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,88%, 4 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,87%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,86%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,63%.

Đồng thời, khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,62%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,61%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,59%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,77%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,05%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,22%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,39%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,38%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,45%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,3%; 36 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,12%.

Ngoài ra, khách hàng gửi tiền lớn hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng sẽ nhận mức lãi suất tiền gửi dao động từ 4,79% đến 6,49%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, mức lãi suất tiền gửi 4,79%, 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,98%, 4 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,97%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,96%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,73%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,72%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,70%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,69%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,87%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,14%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,31%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,49%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,47%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,54%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,39%; 36 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,2%.

lai-suat-tiet-kiem-tai-ngan-hang-techcombank-anh2
Biểu đồ lãi suất gửi tiết kiệm ở TechcomBank đối với khách hàng doanh nghiệp (trả lãi theo tháng)

3. Lãi suất của TechComBank đối với khách hàng doanh nghiệp (trả lãi cuối kỳ)

Đồng thời, tại ngân hàng TechcomBank cũng trả lãi suất tiền gửi cuối kỳ cho khách hàng, theo đó mức lãi suất tiền gửi dao động từ 4,7% đến 6,7%.

Trong đó, khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ đồng trong kỳ hạn 1 tháng sẽ nhận mức lãi suất tiền gửi 4,7%, 2 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,7%, 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,9%; 4 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,9%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,9%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,7%.

Trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,7%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,7%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,7%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,9%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,2%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,4%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,6%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,6%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,7%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,7%; 36 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,7%.

Đối với khách hàng doanh nghiệp chọn hình trức trả lãi cuối kỳ với số tiền gửi lớn hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng, mức lãi suất tiền gửi dao động từ 4,8% đến 6,8%.

Cụ thể, khách hàng gửi trong kỳ hạn 1 tháng sẽ nhận mức lãi suất 4,8%, 2 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,8%, 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 5%; 4 tháng, lãi suất tiền gửi là 5%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi là 5%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,8%.

Nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,8%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,8%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,8%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi là 6%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,3%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,5%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,7%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,7%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,8%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,8%; 36 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,8%.

lai-suat-tiet-kiem-tai-ngan-hang-techcombank-anh3
    Biểu đồ lãi suất gửi tiết kiệm ở TechcomBank đối với khách hàng doanh nghiệp (trả lãi cuối kỳ)

4. Các dịch vụ dành cho khách hàng tại ngân hàng TechcomBank

Ngoài quy định về lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, ngân hàng TechcomBank còn cung cấp các gói dịch vụ khác với những ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân tại TechcomBank như: Tiết kiệm F@st Saving, Tiết kiệm online, Tiết kiệm phát lộc, SuperKid, Tiết kiệm kết hợp bảo hiểm, Tiền gửi rút gốc linh hoạt, Tiết kiệm đắc lộc, Tiền gửi trường lộc,..

lai-suat-tiet-kiem-tai-ngan-hang-techcombank-anh4
      Techcom Bank đưa ra nhiều gói dịch vụ hấp dẫn cho cả khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp.

Đối với khách hàng là doanh nghiệp, TechcomBank cũng cung cấp các gói dịch vụ hữu ích như: Dịch vụ thanh toán tự động, Gói dịch vụ cho trường học, Gói B-Start, Tài khoản thanh toán cho khách hàng doanh nghiệp, Tiền gửi B- Express, Tiền gửi B-Plus,…

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các gói dịch vụ khác bằng cách để lại thông tin xuống phía dưới, nhân viên tư vấn giải đáp giúp bạn về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank và lãi suất của các ngân hàng khác.

Lãi suất ngân hàng TechcomBank
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *