Tỷ giá bộ tài chính là một trong những thông số quan trọng trong quá trình nâng cao nền kinh tế nước nhà. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp cũng cần phải theo dõi và cập nhật tỷ giá này để kịp thời đưa ra phương án kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Tỷ giá bộ tài chính 6 tháng đầu năm

  • Tỷ giá bộ tài chính tháng 1/2018: 1 USD = 22.439 đồng.
  • Tỷ giá bộ tài chính tháng 2/2018: 1 USD = 22.411 đồng.
  • Tỷ giá bộ tài chính tháng 3/2018: 1 USD = 22.439 đồng.
  • Tỷ giá bộ tài chính tháng 4/2018: 1 USD = 22.454 đồng.
  • Tỷ giá bộ tài chính tháng 5/2018: 1 USD = 22.487 đồng.
  • Tỷ giá bộ tài chính tháng 6/2018: 1 USD = 22.574 đồng.

Tỷ giá bộ tài chính

Tỷ giá bộ tài chính được đưa ra mỗi tháng một lần

Căn cứ đưa ra tỷ giá bộ tài chính

Theo đó, để đưa ra được tỷ giá bộ tài chính, các cơ quản kinh tế của chính phủ phải áp dụng quy địh được đưa ra tại các văn bản pháp luật sau:

Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là quy định nêu rõ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Các cơ quan kinh tế phải có nhiệm vụ thực hiện công việc của mình theo quy định tại đây, trong đó có nhiệm vụ tính và đưa ra tỷ giá bộ tài chính định kỳ hàng tháng.

– Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính. Nội dung chính của thông tư này là hướng dẫn thực hiện cũng như quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Bằng các quy định tại thông tư này, các cơ quan có nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm chỉnh công việc, đưa ra tỷ giá bộ tài chính hợp lý nhằm mục đích tạo nên thể thống nhất cũng như lợi ích kinh tế cho đất nước.

>> Bạn có biết: Tỷ giá bình quân liên ngân hàng là gì?

Tỷ giá bộ tài chính

Có 2 văn bản pháp luật là căn cứ cho việc thực hiện tỷ giá bộ tài chính

Tỷ giá bộ tài chính được áp dụng tại các nghiệp vụ nào?

Theo quy định trên thì tỷ giá bộ tài chính phải được đưa ra định kỳ mỗi tháng một lần đồng thời áp dụng trực tiếp vào các lĩnh vực sau:

– Các lĩnh vực hạch toán hoặc quy đổi các tỷ giá, chỉ số hoặc trong lĩnh vực thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (bao gồm cả hiện vật, tài sản cố định có nguồn gốc từ nước ngoài).

– Các lĩnh vực trong hạch toán sổ sách, quy đổi giá trị trong Kho bạc nhà nước.

Theo đó, những đối tượng liên quan từ thực hiện, giám sát cho tới áp dụng cần phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định tại các văn bản pháp luật này đồng thời thông báo tới các cấp trên.

Tỷ giá bộ tài chính khá quan trọng đối với các lĩnh vực trong kinh tế nước nhà. Nhiều lĩnh vực sẽ bị tác động nếu tỷ giá này có sự sai sót hoặc biến động quá nhiều.

Những thông tin trên đây chắc chắn sẽ giúp ích được các bạn rất nhiều. Nếu như có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại bình luận dưới bài viết để được giải đáp. Chân thành cảm ơn!